سایت تخصصی فیش آکوا

تمام اطلاعات در مورد نگهداری آیزیان زینتی

اسکار

اسکار

اسکار ها یکی از معروف ترین ماهیان آب شیرین می باشند آن ها بسیار زیبا هستند

ادامه مطلب »
ماهی فایتر

فایتر

ماهی های فایتر جزو ماهیان لابیرنت می باشند و رنگبندی ها و نژاد های گوناگون دارند

ادامه مطلب »
گوپی

گوپی

ماهی گوپی یکی از ماهیان زنده زا می باشد و گیاه خوار است

ادامه مطلب »